O GTO

Gradska turistička organizacija „Kragujevac“:

Osnovana je 2005. godine, sa osnovnom delatnošću u funkciji promocije grada i predstavljanja njegove turističke ponude. Pod ovim se podrazumeva organizovanje informativno–propagandne delatnosti, izrada prospekata, razglednica, zatim promocija turističke ponude grada na manifestacijama u zemlji i inostranstvu, saradnja sa privrednim subjektima grada, kao i drugim turističkim organizacijama u Srbiji i zemljama okruženja, organizacija i suorganizacija i marketinška podrška turističkih, kulturnih i sportskih manifestacija… U okviru naše delatnosti, svake godine, na Dan Grada 6. maja, kada je Kragujevac proglašen prvom prestonicom u tek oslobođenoj Srbiji, organizujemo i Dečji karneval „Đurđevdan u Šumadiji“.

Adresa: Kralja Aleksandra I Karađorđevića 44, 34000 Kragujevac
Telefon: +381 34 332 172
Email: info@gtokg.org.rs


Turistički informativni centar

TIC je otvoren davne 1985. godine, ali od 2006. godine posluje u okviru GTO „Kragujevac“. Njegove osnovne funkcije su, između ostalog, formiranje baze turističkih informacija i praćenje turističkog prometa u gradu, pružanje informacija o smeštajnim kapacitetima, aktuelnim dešavanjima u gradu, ugostiteljskim objektima i njihovoj ponudi …

U prijatnom ambijentu TIC–a, mogu se pronaći raznovrsni suveniri, monografije i vodiči kroz grad i Srbiju, mape, razglednice … Tu je i bogata galerija slika i u njoj brojna dela kragujevačkih, ali i drugih srpskih savremenih slikara.

Adresa: Dr Zorana Đinđića 11, 34000 Kragujevac
Telefon: +381 34 335 302
Email: tic@gtokg.org.rs